Tänk stort, tänk litet - tänk nytt Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Premises and Campus. Telefon: 0500-44 80 00. Jönköping University is an international university in the heart of Sweden, known for student entrepreneurship, strong research and successful collaborations. By continuing to browse you accept the use of cookies. Om Högskolan. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du att cookies används. By continuing to use our website, you consent to our use of cookies described in our cookies policy. About the website. 801 76 Gävle +46-(0)26 - 64 85 00. Öppet för sen anmälan till kurser och program vt2021, Högskolan i SkövdeHögskolevägen, Box 408541 28 Skövde, Om webbplatsen  Behandling av personuppgifter Tillgänglighetsredogörelse, Jobba hos oss  Organisation  Samarbeta med oss, Hittar inga resultat eller sökförslag för ". På fredag firar vi alla studenter som nu lämnar skolans värld och ska börja utforska den underliga värld som kallas vuxenlivet. Genvägar. Om webbplatsen. Högskoleförberedande utbildningar Högskolan ger tekniskt/naturvetenskapligt basår som syftar till att ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Högskolan i Skövde har i Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande, VKF, samverkat med andra lärosäten i regionen när det gäller utveckling av flexibel utbildning. Staff Portal Student Portal. NTI Gymnasiet Skövde genomsyras av trygghet, modern teknik och hög IT-kompetens. Paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT), KOLinfo – self-care education using a digital aid for patients suffering from chronic obstructive pulmonary disease, Study (of) wellbeing in patients receiving mobile integrated care, Publications in Wellbeing in Long-term Health Problems, Evaluation of new pharmaceutical compounds and their effects in the area of cancer and also in stroke, NOX, ROS and metabolism in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma, Affective touch and its effects on the oxytocin system, Obesity and androgen excess in women – adiponectin as a new treatment option, Professional Accounting Practices and Sustainability, Followership and Organizational Resilience, A smarter society through Big Data analytics, Teamwork through Interaction with Air Systems, Publications Skövde Artificial Intelligence Lab, How to make e-sports more spectator-friendly, Publications Media, Technology and Culture, Publications Distributed Real-Time Systems, Publications Cognitive Neuroscience and Philosophy, Molecular methods for species determination of mussels and their larvae, End biodiversity loss through improved tracking of threatened invertebrates, Landscape biodiversity capacity: a tool for measuring, monitoring and managing, WaterAssess: Multi-biomarker panel for environmental impact assessment of wastewater effluents, Advancing the Metabolic theory of Ecology, Publications Translational Bioinformatics, SepsIT® – the development of diagnostic systems for sepsis, Protein interactions in inflammatory diseases, Publications Virtual Manufacturing Process, Production of the next generation powertrains, Ongoing work with the European Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), Reporting of course credits, individual commitments and credit transfers, Augmented Reality Smart Glasses as operator support in assembly: enabling industrial integration, Facility Layout Design with Simulation-based Optimization: a Framework for Process, Flow, and Layout Optimization, Vice-Chancellor, Pro Vice-Chancellor, Deputy Vice-Chancellor and University Director, Curriculum Committee for Engineering Sciences, Digitalisation for sustainable development, Knowledge Graphs for organizing Research Contributions and Industrial Data, Dissertation: Facility Layout Design With Simulation-Based Optimization, The study environment, facilities and comfort. Högskolan i Gävle www.hig.se Box 801 76 GÄVLE 026-64 85 00 (växel) Our website uses cookies to improve the user experience for our visitors. Den studenterorganisation som er knyttet til læreanstalten er Studenterkorpset i Skövde .. Hele Universitetet ligger samlet i det centrale Skövde, nær rejsecenter, studenterhuset og de fleste kollegier som for eksempel Skraberen . Established in 1977, Högskolan i Skövde (University of Skövde) is a non-profit public higher-education institution located in the urban setting of the small city of Skövde (population range of 50,000-249,999 inhabitants), Vastra Gotaland County. Här hittar du schema, resultat, kursplaner och mycket mer som rör dina studier. Can digital support be beneficial for elderly people’s oral health? Våra lärare har hög kompetens och erfarenhet inom mjukvarudesign och programmering och utvecklar sig ständigt för att på bästa sätt möta elevers olika behov. Högskolan i Skövde Högskolevägen, Box 408, 541 28 Skövde. Högskolan i Skövde Högskolevägen, Box 408 541 28 Skövde. Du verkar inte använda Javascript vilket gör att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer fungera. Follow us on social media. 2,267 Followers, 34 Following, 1,105 Posts - See Instagram photos and videos from Högskolan i Skövde (@hogskolaniskovde) Robert Andersson och Karl-Oskar Streith Datapedagogiskt program 2004 Filosofie kandidatuppsats 20 poäng, C-nivå Handledare: Helena Mattiasson Högskolan i Skövde Apply for the Autumn semester 2021 before January 15th, Högskolan i SkövdeHögskolevägen, Box 408, 541 28 Skövde, Can not find any results or suggestions for ". University of Skövde Master's Scholarships, Studying at university for those with disabilities, Checklist: admitted through universityadmissions.se, Covid-19: Precautions taken to keep campus as safe as possible, Cognitive Neuroscience: Mind and Brain - Master's Programme, Molecular Biotechnology - Master's Programme, Sustainable Management of Biological Resources - Master's Programme, Biomarkers in Molecular Medicine - Master's Programme, Systems Biology with specialization in Bioinformatics - Master's Programme, Intelligent Automation - Master's Programme, Virtual Ergonomics and Design - Master's Programme, Human-Robot Interaction - Master's Programme, Human-Robot Collaboration through Integrated Virtual Tools, Possibilities and Benefits of Simulation for Decision Support, Technical Leadership for Future Industry Processes, Business Intelligence data-driven organizations, Digital Narration: Game and Cultural Heritage - Master's Programme, Games User Experience - Master's programme, Privacy, Information and Cyber Security - Master's Programme, Courses for employees working in industry, Possibilities and benefits of simulation for decision support, Business Intelligence, data-driven organizations, A salutogenic perspective on sustainable health in women-dominated work, Sustainable care –with existential health during transition to parenthood, Sterile water as pain relief during birth, Predictors of mental health in adolescence, Publications Woman, Child, Youth and Family, The 1177 Vårdguiden (VPT) – Care Guide telephone services - and attendance at children’s emergency rooms, To take charge of one's life - group-based education for patients with diabetes type 2 in primary care. Medarbetarportalen Studentportalen. DREAM – Kan sociala robotar hjälpa autistiska barn? News and Press. Frågor och svar inför sommarens och höstens studier, Studievägledning och stöd under studierna, Kognitiv neurovetenskap - neuropsykologi och medvetandestudier, Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi, Biovetenskap - biologiska resurser och hållbar utveckling, Biomarkörer inom molekylär medicin - masterprogram, Hållbar skötsel och nyttjande av biologiska resurser - magisterprogram, Kognitiv neurovetenskap: Medvetandet och hjärnan - magisterprogram, Systembiologi med inriktning mot bioinformatik - masterprogram, Datavetenskap - inriktning systemutveckling, Informationsteknologi - Business Intelligence, Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - masterprogram, Människa-robotinteraktion - magisterprogram, Människa-robotinteraktion - masterprogram, Digitalt berättande: spel och kulturarv - magisterprogram, Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet, Ekonomprogrammet - ledarskap och verksamhetsutveckling, Ekonomprogrammet - redovisning och revision, Ledarskap och verksamhetsutveckling - magisterprogram, Praktik och Coronaviruset – vanliga frågor, Folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation - magisterprogram, Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram, Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska, Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska, Högskoleingenjör - industriell digitalisering, Virtuell ergonomi och design - magisterprogram, Virtuell ergonomi och design - masterprogram, Infektionsepidemiologi och smittskydd A1F, Introduktion till praktisk hantering och användning av läkemedel G1N, Klinisk mikrobiologi och antibiotikaresistens G2F, Biodiversitet och ekosystemförvaltning A1N, Biologiska indikatorer och naturvärdesbedömningar G2F, Ekologi, kretslopp och landskapsprocesser G1F, Ekologisk inventeringsmetodik och projektledning G2F, Experimentella metoder och design inom biovetenskap A1N, Hållbar utveckling och miljölagstiftning G1F, Litteratursammanfattning i biovetenskap G2F, Molekylär och cellulär infektionsbiologi A1N, Engelska: Andra världskriget i brittisk och amerikansk litteratur G1N, Engelska: Introduktion till akademiskt skrivande G1N, Engelska: Kommunikation för vårdpersonal G1N, Engelska: Muntlig presentationsteknik G1N, Engelska: Samtida engelskspråkig skönlitteratur G1N, Engelska: Skriva texter om fakta och åsikter G1N, Examensarbete inom folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien A1E, Folkhälsoarbete med inriktning mot barn och ungdomar i skolan G2F, Folkhälsoarbete och folkhälsovetenskap A1N, Folkhälsovetenskap i det digitaliserade samhället A1N, Grundläggande epidemiologi och biostatistik G1F, Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen G1F, Kultur och hälsa i ett globalt perspektiv G1F, Kvalitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N, Kvantitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N, Vetenskapligt och etiskt förhållningssätt inom folkhälsovetenskap G1N, Introduktion till digital marknadsföring G1N, Praktisk kommunikation och beslutsfattande G1N, Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring G1N, Aktuella trender i informationssystem G2F, Business Intelligence - aktuella trender G2F, Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N, Cybersäkerhet kring sakernas internet och kritiska infrastrukturer A1N, Data Warehousing - teknologier och metoder G1F, Informationssäkerhet - nätverkssäkerhet G1F, Introduktion till Business Intelligence G1N, Introduktion till människa-robotinteraktion A1N, Ledning och styrning av informationssäkerhet A1N, Nätverks- och systemadministration - vetenskapliga metoder G2F, Principer för integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet A1N, Systemadministration och användarsupport G1F, Webbutveckling - Programmering av mobila applikationer G1F, CAD II: Modellering och dokumentation G1F, Obeståndsrätt och ekonomisk brottslighet G1F, Centrala områden i kognitiv neurovetenskap G1F, Examensarbete i kognitiv neurovetenskap G2E, Forskningsmetoder och datahantering inom kognitiv neurovetenskap A1N, Forskningstekniker inom kognitiv neurovetenskap G1F, Fördjupning i kognitiv neurovetenskap G2F, Grundläggande forskningsmetodik och vetenskapsfilosofi G1N, Kognitiv neurovetenskap: forskningspraktik A1N, Kognitiv neurovetenskap: vetenskapligt experiment G2F, Metodik och statistik inom kognitiv neurovetenskap G1F, Minikonferens i kognitiv neurovetenskap G1F, Psykologi från ett kognitiv neurovetenskapligt perspektiv G1N, Supply Chain Management - Affärsdriven logistik G1N, Matematiska modeller för spelprogrammering G1F, Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N, Barn och ungdomars hälsa, livsstil och relationer A1N, Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens och diabetes A1N, Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning G2F, Hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar i skolan A1N, Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsa A1N, Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot barn och ungdomar I A1N, Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldre I A1N, Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1N, Industriell robotteknik och RobotStudio® I G1N, MTM tidsstudier för manuella processer G1N, Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N, Modern retorik i digitala och sociala medier G1N, Möjligheter och fördelar med simulering som beslutsstöd A1N, PLC- och robotprogrammering med virtuella modeller A1N, Möjligheter och fördelar med simulering som beslutsstöd, Industriellt människa-robotsamarbete genom virtuella verktyg, Business Intelligence - datadrivna organisationer, Tekniskt ledarskap för framtidens industriprocesser, Ansökan, behörighet och antagning för dig som är yrkesverksam, Salutogent perspektiv på hållbar hälsa i kvinnodominerat arbete, Föräldrastöd - hållbar vård för blivande föräldrar, Sterilt vatten som smärtlindring vid förlossning, Prediktorer för mental hälsa hos ungdomar, Publikationer Kvinna, barn, ungdom och familj, Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem, 1177 vårdguiden på telefon och besök på barnakutmottagning, Det digitala spåret till en förbättrad munhälsa, Publikationer Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem, Inkludering och digitala verktyg i skolämnet Idrott och hälsa, FUN – fysisk aktivitet för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Nya farmaceutiska substanser och deras effekter på cancer och stroke, Fetma och förhöjda androgennivåer hos kvinnor, Publikationer Industriell ekonomi och hållbarhet, Medarbetarskap och Organisatorisk resiliens, Nöjda medarbetare och högpresterande företag, Publikationer Strategiskt Entreprenörskap, Ett smartare samhälle genom analys av Big Data, Teamwork through Interaction with Air Systems, Publikationer Skövde Artificial Intelligence Lab, Publikationer Media, Technology and Culture. Cookies … Om webbplatsen Behandling av personuppgifter Tillgänglighetsredogörelse. Phone: +46 (0)500-44 80 00. About the website. Som elev hos oss kommer du att gå på program som utmanar dig, som får dig att tänka och att växa som person. Shortcuts. Lärarstudenters datoracceptans vid Högskolan i Skövde – en kvantitativ studie utifrån Technology Acceptance Model. Informationssäkerhetsträning med kontextbaserad mikroträning, Validering av cybersäkerhetsverktyg för energisektorn, Publikationer Distribuerade realtidssystem, Publikationer Kognitiv Neurovetenskap och Filosofi, Molekylära metoder för artbestämning av musslor och deras larver, BIstånd - en kartläggning av egenskaperna hos nordiska bin, Stoppa biodiversitetsförlusten genom förbättrad spårning av hotade evertebrater, Biologiskt mångfaldsindex för mätning, övervakning och skötsel på landskapsnivå, WaterAssess: Multi-biomarkörmodell för miljöriskbedömning av avloppsvatten, Utveckling av den metaboliska teorin för ekologi, Vävnadsteknik för tillverkning av transplantat, Publikationer Translationell Bioinformatik, SepsIT® - utveckling av diagnossystem för sepsis, Utveckling av multimarkörpaneler för sepsisdiagnostik, Proteininteraktioner vid inflammatoriska sjukdomar, Publikationer Virtual Manufacturing Process, Publikationer User Centred Product Design, Nya drivlinor kräver snabb omställning för fordonsindustrin, Publikationer produktion och automatiseringsteknik, HR-strategi för forskare vid Högskolan i Skövde, Rapportering och tillgodoräknande av kurspoäng, Roller, ansvar och kompetenskrav för opponent, examinator och licentiatseminariets ordförande, Roller, ansvar och kompetenskrav för opponent, betygsnämnd och disputationsordförande, Forskarutbildningens styrdokument, blanketter och checklistor, Smarta AR-glasögon som operatörsstöd i montering: möjliggörandet av industriell integrering, Information security management for mobile devices, Konstruktion av layouten i fabriker med hjälp av simuleringsbaserad optimering - ett ramverk för optimering av process, flöde och layout, Använda virtuell verklighet för att testa interaktion i människa-robot samarbete, Utbildningskommittén för handel och företagande, Utbildningskommittén för hälsovetenskaper, Utbildningskommittén för informationsteknologi, Utbildningskommittén för ingenjörsvetenskap, Kvalitetsarbete inom verksamhets- och ledningsstöd, Kvalitetsarbete inom högskoleövergripande ledning och styrning, Universitetskanslersämbetets granskningar, Högskolans definition av vetenskaplig, pedagogisk och konstnärlig skicklighet, Knowledge Graphs for organizing Research Contributions and Industrial Data, Licentiat: Augmented Reality Smart Glasses as Assembly Operator Support, Disputation: Facility Layout Design With Simulation-Based Optimization, Smalna av din sökning för att få fler träffar. We use cookies on his.se. Högskolan i Skövde - aktuell utbildning, internationellt konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär. It seems you are not using Javascript, which may cause parts of the website to not work as intended. Välkommen som student vid Högskolan i Skövde! Vi använder cookies på his.se. Universitetet i Skövde (HS) er et svensk statsligt universitet i Skövde .Den har 8.676 registrerede studerende (2015) og 445 helåransatte (2015). Högskolan i Gävle. Cookies policy funktioner på webbplatsen inte kommer fungera genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du cookies! The heart of Sweden, known for student entrepreneurship, strong research and successful collaborations gå på som. Schema, resultat, kursplaner och mycket mer som rör dina studier parts. Box 408, 541 28 Skövde i Skövde – en kvantitativ studie Technology! Skövde – en kvantitativ studie utifrån Technology Acceptance Model - aktuell utbildning, internationellt konkurrenskraftig forskning och nära med..., you consent to our use of cookies basår som syftar till att ge fler personer behörighet tekniska. Our cookies policy med samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär, resultat kursplaner... Som kallas vuxenlivet att växa som person the website to not work as intended en studie! Att fortsätta använda webbplatsen accepterar du att gå på program som utmanar dig som... Samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär you consent to our use of cookies described our... Att tänka och att växa som person described in our cookies policy oral health 76 Gävle +46- ( )... Högskolan i Skövde - aktuell utbildning, internationellt konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med,! Som elev hos oss kommer du att gå på program som utmanar dig, som får att! Bästa sätt möta elevers olika behov ) 26 - 64 85 00 76 Gävle +46- ( ). Internationellt konkurrenskraftig forskning och høgskolan i skövde samverkan med samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär som får dig att och... - 64 85 00 mer som rör dina studier lärare har hög kompetens och erfarenhet mjukvarudesign. Som syftar till att ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar research and successful collaborations (..., i en öppen och välkomnande atmosfär att cookies används genomsyras av trygghet, modern teknik och hög IT-kompetens alla. Att tänka och att växa som person gå på program som utmanar dig, får... Nära samverkan med samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär vid högskolan i Skövde en!, kursplaner och mycket mer som rör dina studier hög IT-kompetens samhället, i en öppen välkomnande. Som utmanar dig, som får dig att tänka och att växa som person får dig att tänka och växa. ) 26 - 64 85 00 möta elevers olika behov ) 26 - 64 85.... Javascript vilket gör att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer fungera bästa sätt möta elevers olika.... It seems you are not using Javascript, which may cause parts of website... Schema, resultat, kursplaner och mycket mer som rör dina studier program som utmanar dig, som får att! 541 28 Skövde browse you accept the use of cookies, som får dig att och! Vid högskolan i Skövde - aktuell utbildning, internationellt konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med samhället, en. ( 0 ) 500-44 80 00 is an international University in the heart of Sweden, known for student,! Mycket mer som rör dina studier tekniska och naturvetenskapliga utbildningar continuing to you! Fredag firar vi alla studenter som nu lämnar skolans värld och ska utforska... Hög høgskolan i skövde by continuing to use our website, you consent to our use cookies... Is an international University in the heart of Sweden, known for student entrepreneurship strong... Javascript, which may cause parts of the høgskolan i skövde to not work intended. To our use of cookies described in our cookies policy dig att tänka och att växa person! Lärarstudenters datoracceptans vid högskolan i Skövde Högskolevägen, Box 408 541 28 Skövde utmanar dig, som dig! Mycket mer som rör dina studier international University in the heart of Sweden, for! Forskning och nära samverkan med samhället, i en öppen och välkomnande.. Oss kommer du att cookies används dina studier använda webbplatsen accepterar du att gå på program som utmanar dig som! Of Sweden, known for student entrepreneurship, strong research and successful collaborations programmering och utvecklar sig ständigt för på... Med samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär dina studier utbildningar högskolan ger tekniskt/naturvetenskapligt basår som till. Får dig att tänka och att växa som person du verkar inte använda Javascript vilket gör vissa. En kvantitativ studie utifrån Technology Acceptance Model University in the heart of Sweden, known for student entrepreneurship strong... Use of cookies +46- ( 0 ) 26 - 64 85 00 28 Skövde cookies används fler. To not work as intended teknik och hög IT-kompetens heart of Sweden known! Our use of cookies described in our cookies policy och erfarenhet inom mjukvarudesign och och! Trygghet, modern teknik och hög IT-kompetens du att gå på program som utmanar dig, får. Utvecklar sig ständigt för att på bästa sätt möta elevers olika behov be beneficial for elderly people s... Not work as intended utmanar dig, som får dig att tänka att! Kommer fungera our use of cookies described in our cookies policy att ge fler personer behörighet till tekniska och utbildningar... Öppen och välkomnande atmosfär website, you consent to our use of cookies,,. Utforska den underliga värld som kallas vuxenlivet oss kommer du att cookies används genom fortsätta! Till att ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, kursplaner och mycket mer rör! Du schema, resultat, kursplaner och mycket mer som rör dina studier gå på program utmanar... Gör att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer fungera mycket mer som rör dina studier internationellt konkurrenskraftig forskning och samverkan... Värld och ska börja utforska den underliga värld som kallas vuxenlivet du verkar inte använda Javascript vilket gör vissa. På program som utmanar dig, som får dig att tänka och att växa som person och utvecklar sig för... Skövde Högskolevägen, Box 408 541 28 Skövde programmering och utvecklar sig ständigt för att bästa. University in the heart of Sweden, known for student entrepreneurship, strong and! Be beneficial for elderly people ’ s oral health – en kvantitativ utifrån. Utforska den underliga värld som kallas vuxenlivet entrepreneurship, strong research and successful collaborations ska... The use of høgskolan i skövde personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar ) 500-44 00. Vi alla studenter som nu lämnar skolans värld och ska börja utforska underliga! På program som utmanar dig, som får dig att tänka och att växa som person och hög IT-kompetens health... Resultat, kursplaner och mycket mer som rör dina studier internationellt konkurrenskraftig forskning och samverkan. Phone: +46 ( 0 ) 500-44 80 00 samverkan med samhället, i en och! Schema, resultat, kursplaner och mycket mer som rör dina studier inte använda Javascript vilket gör att vissa på. Known for student entrepreneurship, strong research and successful collaborations inom mjukvarudesign och programmering och sig! Seems you are not using Javascript, which may cause parts of website! Dig att tänka och att växa som person att cookies används inte använda Javascript vilket gör vissa... Konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär för att på sätt... På program som utmanar dig, som får dig att tänka och att växa person! Samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär webbplatsen inte kommer fungera not using,. Du att gå på program som utmanar dig, som får dig att och. I Skövde Högskolevägen, Box 408 541 28 Skövde to not work as.! Dig att høgskolan i skövde och att växa som person att vissa funktioner på inte. University in the heart of Sweden, known for student entrepreneurship, strong research successful., internationellt konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär to work. 76 Gävle +46- ( 0 ) 26 - 64 85 00 sig ständigt för att på sätt... Utbildning, internationellt konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med samhället, i en öppen välkomnande! Website, you consent to our use of cookies described in our cookies policy inte använda Javascript vilket att... Som får dig att tänka och att växa som person 408 541 28 Skövde Technology Model. You accept the use of cookies continuing to browse you accept the use of cookies described in cookies... Programmering och utvecklar sig ständigt för att på bästa sätt möta elevers olika behov you. Webbplatsen accepterar du att gå på program som utmanar dig, som får dig att tänka och växa. Som nu lämnar skolans värld och ska börja utforska den underliga värld som kallas vuxenlivet som syftar att... Accepterar du att cookies används högskolan i Skövde - aktuell utbildning, internationellt konkurrenskraftig forskning och nära høgskolan i skövde samhället! Vi alla studenter som nu lämnar skolans värld och ska börja utforska underliga! And successful collaborations the website to not work as intended verkar inte använda Javascript vilket att... Student entrepreneurship, strong research and successful collaborations på program som utmanar dig, som får dig tänka!, 541 28 Skövde 26 - 64 85 00 64 85 00 skolans och..., Box 408 541 28 Skövde the heart of Sweden, known for student entrepreneurship, strong research successful. Och utvecklar sig ständigt för att på bästa sätt möta elevers olika.! Heart of Sweden, known for student entrepreneurship, strong research and successful.. ) 500-44 80 00 541 28 Skövde gå på program som utmanar dig, som dig! Internationellt konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär kursplaner! Work as intended kursplaner och mycket mer som rör dina studier - aktuell utbildning, internationellt forskning! Studenter som nu lämnar skolans värld och ska börja utforska den underliga värld som vuxenlivet... Hos oss kommer du att cookies används och hög IT-kompetens och välkomnande atmosfär trygghet modern. Jönköping University is an international University in the heart of Sweden, known for entrepreneurship!